Attentec etablerer seg i Norge

Attentec fortsetter å ekspandere. Den 1. oktober 2018 startet vi et nytt datterselskap i Oslo.