Attentec etablerer seg i Norge

Attentec fortsetter å ekspandere. Den 1. oktober 2018 startet vi et nytt datterselskap i Oslo. For fem år siden ble det etablert en agentvirksomhet i Norge som nå omsetter for drøyt 15 millioner svenske kroner årlig. For at vi ytterligere skal styrke vår posisjon i det norske markedet er det et naturlig steg å starte et datterselskap. Det passer også våre strategiske ambisjoner om vekst.

Anders Englund, VD Attentec Sverige:

“Vår etablering i Norge har vært svært fremgangsrik. Vi akselererer nå vår satsning i Norge for ytterligere å skape vekstmuligheter. Målet er å nå en omsetning på 50 millioner om fem år.”

Noen norske kunder vi har fått tillit til å levere løsninger til er:

  • Get – En av norges ledende distributører av TV og film.
  • Nevion – En teknologileder innen kvalitetsskiret sanntidsoverføring av media over IP.
  • Smartcom:TV – Tilbyder av løsninger from strømmende media
  • Scanmar – Verdensledende innen overvåkning av trålfiske
  • Vinghög – Optikk og sikter til militære formål
  • Maritech – Sporbarhet av næringsmidler
  • Ecotone – Kartlegning av havbunner

Geir Jåsund, tidigere divisjonsansvarlig for Norge, vil få en sentral rolle i Attentec Norge som daglig leder.

“Vår forretningsmodell har fungert over all forventning i Norge. Likevel opplever vi at enkelte kunder ønsker at vi skal være enda tettere integrert i deres virksomhet. Gjennom å ha en lokal bemanning kan vi gi våre kunder lokal tilstedeværelse kombinert med støtte fra våre svært kompetente team i Sverige”

Geir Jåsund, Daglig leder Attentec AS.

Om Attentec

Attentec er en løsningsleverandør som jobber med de fleste relevante teknologier og plattformer, i små og store prosjekter. Den siste tiden har vi vært mye involvert i IoT (“tingenes internett”) og strømmeløsninger. Vi leverer også kundetilpassede og fremtidsrettede løsninger for distribusjon og konsum av digitale medier. Vi har de spesialkompetanser som kreves for å drive prosjekter fra identifisering av nytteverdi for bedriften og til å sikre effektivitet i leveranse og drift.

For mer informasjon, ta kontakt:
Attentec AS – Geir Jåsund, geir.jasund@attentec.no, +47 482 57 957
Attentec AB – Anders Englund, anders.englund@attentec.se, +46 706 209 659